Organizing Committee

General Chairs

Rong Su, Singapore
Lu Liu, Hong Kong
Ben M. Chen, Hong Kong

Program Chairs

Lin Zhao, Singapore
Cheng Xiang, Singapore
Changyun Wen, Singapore

Regional Chairs:

Xiang Chen, Canada
Gary Feng, Hong Kong
Alessandro Giua, Italy
Zhiwu Li, China
Joerg Raisch, Germany
Jing Sun, USA
Zidong Wang, UK
Dimos V. Dimarogonas, Sweden
Minyue Fu, Australia
Christoforos Hadjicostis, Cyprus
Peter Luh, USA
Yang Shi, Canada
Michael Yu Wang, Hong Kong
Huanshui Zhang, China

Award Committee Chair:

Zongli Lin, USA
Lihua Xie, Singapore

Panel Chairs

Jie Chen, China
Jie Huang, Hong Kong

Invited Session Chairs:

Korkut Bekiroglu, USA
Bo Chen, China
Georgi Dimirovski, Macedonia
Haibin Duan, China
Nicholas Gans, USA
Donghwan Lee, S. Korea
Xiuxian Li, China
Kairong Qin, China
Ying Tan, Australia
Yanwu Wang, China
Han Wang, Singapore
Keyou You, China
He Cai, China
Zhiyong Chen, Australia
Yi Dong, China
Xiwang Dong, China
Zhi Feng, China
Bayu Jayawardhana, Netherlands
Shuai Liu, China
Chao Sun, Singapore
Yan Wan, USA
Dan Wang, China
Yamin Yan, Hong Kong
Ya Zhang, China

Publicity Chairs

Alberto Cavallo, Italy
Zhengtao Ding, UK
Hairong Dong, China
Yiguang Hong, China
Zhongshen Hou, China
Xiaoming Hu, Sweden
Hiroshi Ito, Japan
David Naso, Italy
Wei Ren, USA
Ling Shi, Hong Kong
Zhendong Sun, China
Shigemasa Takai, Japan

Publication Chair

Yunfeng Zhang, Singapore
Hai Lin, USA

Finance Chairs

Guoqiang Hu, Singapore

Registration Chair

Justin Pang, Singapore

Local Arrangement Chairs

Fei Chen, Hong Kong